Szukana frazaelektro-invest.pl » Aktualności » ZMIANA CEN OSRAM »

 

Szanowni Państwo,


Metale ziem rzadkich są istotnym elementem w produkcji energooszczędnych lamp
wyładowczych, takich jak: świetlówki liniowe (FL), świetlówki niezintegrowane (CFLpin) oraz
świetlówki kompaktowe (CFLi). Niestety, światowe zasoby tego surowca ulegają wyczerpaniu, a to
powoduje ogromny wzrost cen tego surowca. Wzrost cen dotyczy całej branży oświetleniowej.

W związku z tym, z dniem 5 września 2011 jesteśmy zmuszeni dostosować ceny sprzedaży,
uwzględniając wzrost cen na komponenty. Zmiana cen i jej przewidywany zakres przedstawiamy
poniżej:
- Świetlówki kompaktowe zintegrowane: do +15%
- Świetlówki kompaktowe niezintegrowane: do +15%
- Świetlówki liniowe: do +30%
- Lampy wyładowcze: do +15%


Dziękujemy za współpracę i zrozumienie w tej szczególnej sytuacji. Ponadto, ze względu na
obecną sytuacją światową nie jest możliwe długotrwałe ustalenie cen. Zmiany cen są moŜliwe przez
cały rok, z różną częstotliwością.


723-955-818 - Jakub
723-955-820 - Damian
783-955-822 - Łukasz
783-955-821 - Jan Kanty
660-497-483 - Ania